Said Dulevic

Msc Said Dulevic

Web Developer & Lecturer

Smart Center Student Junior Workshop 1 – By Msc Said Dulevic

Ne punim duhet te sillni keto ushtrime:

 1. Nje Makine llogaritese e ndertuar me kushtet (switch-case)
 2. Nje kod i cili gjen siperfaqen dhe perimetrin e disa figurave gjeometrike
 3. Nje konvertues temperature ne disa njesi matese
 4. Nje strukture e cila mban notat e studenteve
 5. Nje klas e cila mban te dhenat e 20 studenteve (emer, dege, note)
 6. Nje miniprojekt cpp (Menaxhim Hoteli)

Secili nga antaret e grupit duhet te paraqes te pakten dy ushtrime dhe ti prezantoj ne Workshop. Gjithashtu eshte kusht qe miniprojekti te punohet me antaret e tjere te grupit.

Suksese!

http://www.smartcenterdr.com

Kursi i Grafikes duhet te paraqes detyrat si me poshte:

 1. Dy logo (format png)
 2. Dy Banner (reklama)
 3. Dy Gifs (reklama)
 4. Nje Web Template (photoshop)
 5. Nje Cover Libri (InDesign)
 6. Nje Cover Reviste me disa faqe (InDesign)
 7. Nje Menu Restoranti dhe nje FletPalosje
 8. Nje Logo Personale (Illustrator)

Sillni dhe cdo punim tjeter tuajin, Secili student do te kete 7-10min per te prezantuar punimet e veta. Ju falenderojme.
http://www.smartcenterdr.com

error: Alert: Ups materiali eshte i bllokuar!!
www.mersinportal.net | www.idealminer.com | www.thefabric.com.tr
Need Help? Chat with me