Resume

Arsimimi

2014
Universiteti Aleksandër Moisiu

Bachelor Shkenca Kompjuterike

Përfundim i bachelor për Shkenca Kompjuterike. Kam përvetësuar programimin dhe aftësitë koduese në web.

2019
Universiteti Aleksandër Moisiu

Master Shkenco Shkenca Kompjuterike

Përfundim i masterit shkencor dhe marrja e titullit si studenti më i mirë në degën e MSC.

Eksperiencat e punës

2016 -2017
Vrana Security Group

Android Developer

Ndërtimi i një aplikacioni navigues për kompaninë e cila kishte mbi 1000 objekte në ruajtje.

2017
Vivido Software

C# Programmer

Marrja pjesë në disa projekte MVC

2018-2019
Immense Group

Project Manager

Ndërtimi i një platforme ecommerce bashkë me aplikacionet mobile (Android + iOS)

2019-Present
Impact Education

CEO

Ndërtim Website, Projekte, Trajnime dhe Kurse të ndryshme.

Aftësitë Dizenjuese

Web Design

95%

Konceptim

80%

Logo Design

80%

Graphic Design

90%

Aftësitë Koduese

JavaScript

85%

PHP

70%

C++

85%

HTML / CSS

100%